Eamon O?Kane

Dessau Autumn study (Walter Gropius), 2013
Acrylic on panel; 11.75 x 15.75 in. (30 x 40 cm)